KGS CZE – KGS

KGS CZE

VÍTEJTE NA LEIPZIG

Vytváření sítí přeshraničních struktur péče

Nemocniční společnost Sasko čelí výzvám internacionalizace zdravotnictví a trhu práce.

Zejména zeměpisná poloha v hraničním trojúhelníku s Polskem a Českou republikou přiměla řadu provozovatelů nemocnic ke spolupráci s poskytovateli zdravotní péče mimo Sasko. Nemocniční společnost Sasko je členem německo-polské zdravotnické akademie.

Nemocniční společnost Sasko se kromě vytváření sítí přeshraničních struktur péče podílí také na náboru lékařských specialistů v Německu i v zahraničí.

Krankenhausgesellschaft Sachsen e.V. (KGS) v současné době zastupuje 65 členů jako státní sdružení ve Svobodném státě Sasko, které zahrnuje 78 nemocnic na 117 místech s přibližně 26 000 nemocničními lůžky, a ve Svobodném státě Sasko garantujeme efektivní, místní a komplexní péči.

S 55 000 zaměstnanci a obratem cca. Nemocnice plní důležitou funkci zaměstnavatele a přispívají do zdravotnictví ve Svobodném státě Sasko, což jsou 4 miliardy EUR. Každý rok je v nemocnici ošetřeno více než 1 milion pacientů. Rozsah služeb nabízených nemocnicemi doplňují četné možnosti ambulantní léčby.

V souladu se stanovami je nemocniční společnost Saska odhodlána podporovat účinnou nemocniční péči založenou na potřebách.

Přitom usiluje o „humánní, humánní, účinnou, ekonomickou a finančně zabezpečenou péči založenou na potřebách pro lidsky odpovědné nemocnice se samostatně výdělečně činnou organizací s více podpůrnou strukturou“.

Těžištěm úkolů je účast na zastupování nemocnic a tedy i nemocných léčených proti státu a jiným institucím ve zdravotnictví: účastí v příslušných výborech a pracovních skupinách, předkládání připomínek a návrhů týkajících se nemocnic otázky, poradenství a podpora členských nemocnic, podpora výměny informací a zkušeností v oblasti nemocniční péče.